Euphyllia

Euphyllia са категория LPS корали с каменисти скелети и пипала, подобни на полипи, известни като глави. Най-разпространените Euphyllia корали включват чук, факел и жабешки хайвер.  Тези корали използват пипалата си да ловуват храна, както и да се борят с други корали за пространство за разтеж.

Shopping Cart