phytoplancton

Фитопланктон

Увод

.Фитопланктон е общото наименование на група микроводорасли, съставена от над 5000 вида. Подобно на сухоземните растения, те също съдържат хлорофил, с който чрез фотосинтезата, преобразуват въглеродния диоксид (CO₂.) чрез дневната светлина  в кислород, който отделят в атмосферата. Растежът на фитопланктона зависи от наличието на въглероден диоксид, слънчева светлина и хранителни вещества. Доказано е че фитопланктонът произвежда повече от половината кислород на планетата.

Тези организми заедно представляват около 80% от органичното вещество на планетата. Тази органична материя е храната на огромно разнообразие от риби и безгръбначни.

Фитопланктона в домашния риф

В океана рибите и безгръбначните животни имат достъп до най-добрата шведска маса, създавана някога. В домашният риф ситуацията е доста по-различна. Опитваме се да не прехранваме и да не вкарваме допълнителни хранителни вещества, тъй като влияят върху параметрите на водата, а влошеното качество на водата влияе пагубно върху някои от отглежданите животни – корали и някои безгръбначни.

Дали искаме да отглеждаме новоизлюпени рибки, дребни животински организми, служещи за храна (зоопланктон), гъби, безгръбначни животни (миди, перести червеи), или просто да подхранваме микроорганизмите в нашия риф – нуждаем се от микро храна (микро водорасли)

Предимствата за отглеждане на микроводорасли в домашни услови са:

 • Елементарно и евтино оборудване
 • Изключително ниска цена на добиваната храна
 • елементарно едноседмично обслужване в рамките на 5 / 10 min.

В следващите редове, ще ви дадем насоки за отглеждане на микро водорасли в домашни условия

Необходимо оборудване за отглеждане

Най-общо казано, микро водораслите отглеждани за храна, се различават по хранителните вещества съдържащите се в тях и големина. Независимо от вида водорасли, оборудването е едно и също и се състои от:

 • Източник на светлина
 • Съд – пластмасов или стъклен буркан
 • тор
 • аквариумна помпичка за въздух
 • шлаух и тройник за въздух
 • стартова култура
 • морска вода

Източник на светлина

Може да използвате всякакви източници на светлина – било то всякакви енергоспестяващи крушки или луминесцентни тръби, като желателно е да бъдат в неутралния светлинен спектър

Препоръчително е „културите“ да ги отглеждате в шкаф, за да няма голямо разсейване на светлина

Съдове за отглеждане

Независимо какъв съд ще използвате, всеки от тях има предимства и недостатъци. Ние използваме пластмасови буркани, чиито предимства са:

 • ниска цена
 • голямо разнообразие на вместимост
 • тегло

Като недостатък може да се каже че се надрасква повърхността с времето (от почистването), и след 2 – 3 години експлоатация трябва да се подменят.

Тор

Предлаганата от Нас тор, може да използва за всички „култури“, които се предлагат.

Подаване на въздух

Подаването на въздух трябва да се осъществява в долната част на съда, като желателно е на изхода на шлауха да се постави тройник за по-добро разпръскване на въздуха.

Морска вода

Морската вода задължително трябва да е преминала през „обратна осмоза“. Като соленост, има десетки препоръки: от 1,014 до над 1,025. Спрямо нашите наблюдения, при по-голяма соленост, се получават повече налепи по стените на съда.

Ние ползваме соленост 1,019 ppt

Стартиране и отглеждане

След като необходимото оборудване е добавено, може да пристъпите към стартиране и отглеждане

снимка: internet

Към стартовата култура, прибавете 1:1 или 2:3 количество морска вода. Правилото за добавяне на тор е на 1l – 1ml. Погрешни са твърденията, че ако сложите повече тор, културата, ще се „скапе“. Отивайки на почивка, може да добавите още една доза тор, вместо да спирате процеса на зреене и да съхранявате културата да Вашето завръщане.

Времето за „узряване“ е то 5 до 7 дни, в зависимост каква част вода сте прибавили. Може да ползвате лентички за измерване на NO3 и PO₄, но преди всичко културата трябва да е с плътен тъмен цвят (зелен или червен).

При разделянето може да отделите 1/2 или 2/3 от готовата култура, като съответно добавяте морска вода и тор.

Задължително, новата култура се стартира в нов чист съд!

Съхранение

Получените култури могат да се съхраняват в хладилник повече от месец , като желателно е от време на време да се разклащат, тъй като се получава утайка.

Не замразявайте!

Надяваме се, подадената информация да е пълна, но в случай на липси / неясноти, сме готови да помагаме.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart