Анемония

Морските анемонии са морски хищни животни. Класифицирани са като хищни, защото освен чрез зооксантелите , се хранят и с  уста, чрез която поглъщат парчета от риба или безгръбначни. Кръстени са  на анемона – земно цъфтящо растение, заради цветния външен вид на някои от тях. 

 Морските анемони често живеят в тясна връзка с други организми. Ракът отшелник Pagurus arrosor носи  анемона от рода Calliactis върху черупката на охлюв, която използва като “къща”. Когато ракът стане твърде голям за черупката си, той се премества в нова, трансплантирайки анемоната до новата очерупка. По същия начин, раците отшелници  Eupagurus prideauxi и anemone Adamsia palliata винаги се намират живеещи заедно, никога поотделно. Рибите от родовете Premnas и Amphiprion (видове риба клоун) често живеят безопасно сред отровните пипала на анемона като видове stichodactylaRadianthus.

 За разлика от коралите, подобно на Lima Scabra има крак с който се захваща, като самата тя си избира местоположението в аквариума – в зависимост от водното течение и светлината.

Shopping Cart