Блог

phytoplancton

Фитопланктон

Тези организми заедно представляват около 80% от органичното вещество на планетата. Тази органична материя е храната на огромно разнообразие от риби и безгръбначни.

Shopping Cart