Морски риби

Цветни и колоритни

Купуването на морски риби трябва да бъде добре обмислено. Размерът и условията на отглеждане, настоящата популация на рибите, но също и популацията от безгръбначни и корали трябва да бъдат изяснени предварително.
Shopping Cart