Морски охлюв

 Морският охлюв е общоприето име за  някои морски безгръбначни, с различни нива на прилика със земния охлюв. Повечето същества, известни като морски охлюви, всъщност са коремоноги, тоест те са морски охлюви (морски коремоноги) които през времето на еволюцията са изгубили напълно черупките си, или са загубили черупките си поради наличието на силно намалени или вътрешни черупки. 

 Морските охлюви имат огромни вариации във формата на тялото, цвят и размер. Повечето са частично полупрозрачни.  Като всички коремоноги,те имат малки зъби, наречени радули. Повечето морски охлюви имат два чифта пипала на главата си, използвани главно за обоняние, с малко око в основата на всяко от пипалата. Много от тях имат пера на гърба, често в контрастен цвят, които изпълняват ролята на  хриле.
Shopping Cart