Скариди

Има много различни видове скариди, които са едновременно интересни и цветни допълнения към рифовия аквариум. С малки изключения като скаридата арлекин (Hymenocera picta), която се храни единствено и само с морски звезди, болшинството от скаридите са мършояди –  те помагат за почистване на остатъците от храна в аквариума.
Shopping Cart