Перести тръбни червеи (fan worms)

 Перестите червеи   са едни от  най-красивите морски аквариумни обитатели. Както при земните червеи, те имат сегментирано тяло, въпреки че е защитено в тръба. “Перата” имат двойна функция – служат за дишане и хранене.
Shopping Cart